Podcast Zaaigoed: Het houdt niet op, niet vanzelf

In samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakte het programma Sociaal Domein in de podcastserie Zaaigoed een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin komen Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut en Machteld Beukema, hoofd van Veilig Thuis Zuid-Limburg, aan het woord.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Limburg biedt inspiratie voor anderen om dit geweld aan te pakken.

Podcast Zaaigoed

Podcast #19: Het houdt niet op, niet vanzelf geeft in zo’n 30 minuten een inkijkje in de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk bij zestien Limburgse gemeenten.

Zo wordt ingegaan op de aanleiding en vormen van geweld, op welke manier zorg en veiligheid met elkaar kunnen samenwerken en de samenwerking tussen Veilig Thuis en de gemeente. Ook komt het longitudinale onderzoek dat Verwey Jonker-instituut heeft gedaan naar huiselijk geweld in Nederland aan bod en het programma GHNT dat in 2018 startte.

Zaaigoed

Het podcastkanaal Zaaigoed gaat dieper in op actuele thema's in het sociaal domein. Zoals: hoe stuur je als gemeente in het sociaal domein? Hoe geef je als gemeenteraad goed invulling aan je kaderstellende rol? En: hoe sociaal kun je zijn?