Hulpverlenen aan LHBTI-cliënten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

LHBTI-personen hebben vaak te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling, zo blijkt uit onderzoek. Movisie wil peilen op welke wijze professionals deze doelgroep bereiken, hulp bieden en welke specifieke bouwstenen van belang zijn voor de hulp aan deze doelgroep.

Movisie is benieuwd naar de praktijkervaringen van hulpverleners en heeft daarom een survey opgesteld. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden (anoniem) verwerkt in een handreiking voor sociaal professionals, zoals hulpverleners in een wijkteam, maatschappelijk werk, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, reclassering.

Movisie roept hulpverleners uit het sociaal werk opom deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.

OnderLHBTI wordt verstaan:
(L) vrouwen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot vrouwen.
(H) mannen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot mannen.
(B) mensen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot zowel mannen als vrouwen.
(T) transgender personen, voor mensen die zich niet identificeren met de sekse die hen bij de geboorte werd toegewezen.
(I) intersekse personen voor mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw zoals de maatschappij die hanteert.