Hulpmiddelen voor gendersensitiviteit bij de aanpak van huiselijk geweld

Gender is onderdeel van het complex van oorzaken dat bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie effectief wil handelen bij deze problematiek, werkt aan het wegnemen of beïnvloeden van de oorzaken. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor gender. Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakte samen met Regioplan een drietal hulpmiddelen.

Aandacht besteden aan gender blijkt in de praktijk niet voor elke professional even gemakkelijk.

Onder gendersensitiviteit verstaan we aandacht besteden aan opvattingen, rolpatronen, verwachtingen die we als samenleving verbinden aan man- en vrouwzijn en ongelijkheden in macht en afhankelijkheid die daaruit voortvloeien. Maar ook kijken naar het effect daarvan op individuen, op de manier waarop ze naar zichzelf kijken, op relaties en op hoe partners naar elkaar kijken.

Gendersensitiviteit betekent je bewust zijn van de druk die de maatschappij (o.a. ook door de invloed van sociale media) en sociale netwerken (kunnen) leggen op partners en hun onderlinge relaties. En tot slot aandacht hebben voor de relatie van dat alles met conflicten en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Vooroordelen en rolverwachtingen

De drie hulpmiddelen voor gendersensitief werken hebben direct met elkaar te maken en zijn het meest effectief als ze ook in combinatie met elkaar worden gebruikt. Iedereen heeft gender vooroordelen en rolverwachtingen.Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk dat we deze vooroordelen, aannames en verwachtingen herkennen en uitdagen. De drie hulpmiddelen kunnen daarbij behulpzaam zijn.