Gendersensitief werken

In samenwerking met Regioplan maakte het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) drie hulpmiddelen om gendersensitief te werken bij het eerder in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het te stoppen en structureel op te lossen.

Gendersensitief handelen  bij huiselijk geweld is een handreiking voor casuïstiekbespreking in het kader van opleiding, training, intervisie of themabijeenkomsten. Deze handreiking is bedoeld voor alle professionals die een rol spelen in de aanpak van HGKM.

Gendersensitiviteit bij de uitvoering van de gemeentelijke taken gaat in op aandachtspunten bij gendersensitiviteit in de gemeentelijke aanpak. Als gemeente hebt je verschillende rollen binnen de aanpak van HGKM. Hoe stuur je vanuit die rollen op gendersensitiviteit?

Gendersensitief systeemgericht werken is de derde publicatie. Bij systeemgericht werken staan de relatiedynamiek tussen de leden van het (gezins-)systeem, onderliggende patronen en risicofactoren die daarbij een rol spelen centraal. Opvattingen over man- en vrouwzijn (gender) en daaruit voortvloeiende ongelijkheden maken onderdeel uit van de patronen en risicofactoren waar een systeemgerichte aanpak mee aan de slag hoort te gaan.

Niet los van elkaar

De drie hulpmiddelen hebben direct met elkaar te maken en zijn het meest effectief als ze ook in combinatie met elkaar worden gebruikt.