Veilig Thuis en Sterk Huis maken vuist tegen femicide

Debbie Maas (Veilig Thuis), Gerrianne Rozema en Lian Smits (Sterk Huis) hebben een pamflet geschreven waarin zij stellen dat alles op alles gezet moet worden om femicide (vrouwenmoord) te voorkomen. "Alleen wanneer we integraal, multidisciplinair én snel handelen kunnen we escalaties in geweld tegen vrouwen vaker voorkomen! Waar wachten we nog op?"

In hun publicatie verwijzen zij naar een recente column van Claudia de Breij over vrouwenmoord.

De Breij deed daarin een beroep op de media om te stoppen met bedekkende termen als ‘conflict in de relationele sfeer en familiedrama. Door deze termen lijkt moord een logisch gevolg van een uit de hand gelopen situatie. Veilig Thuis en Sterk Huis onderstrepen deze boodschap. "Laten we duidelijk aangeven wat er gebeurd is en mensen die vrezen voor hun leven vertellen waar zij terecht kunnen".

Volgens beide organisaties is er nog te weinig kennis over het fenomeen femicide. En de kennis die er wel is wordt niet voldoende gedeeld en gebruikt. "Het hoge aantal baart ons grote zorgen. We moeten onszelf de vraag durven stellen welke lessen femicide ons kan leren zodat we alles op alles kunnen zetten om slachtoffers te voorkomen. Kunnen we daadwerkelijk vrouwenlevens redden door onze kennis in de praktijk toe te passen? En hoe dan?"

Aanbevelingen

De auteurs vinden dat er meer gedaan moet worden om escalaties te voorkomen. Ze geven daarbij vier aanbevelingen. Zo moeten toekomstige professionals beter geschoold worden over de aard, omvang, verschijningsvormen en oorzaken van het geweld. Daarnaast is het volgens hen nodig om rolpatronen en dwingende controle te herkennen om huiselijk geweld en femicide effectief te keren; te begrijpen waarom mannen en vrouwen anders reageren op ellende die wordt meegemaakt.

Ten derde vinden zij dat de registratie beter moet. "Wanneer we ook de aard van het geweld registreren: kindermishandeling – (ex-) partnergeweld – eergerelateerd geweld – seksmoorden – afrekening crimineel circuit – roofmoord et cetera, wordt duidelijker waarop we interventies en preventiemaatregelen moeten richten." En ten slotte pleiten zij ervoor dat er geïnvesteerd blijft worden in samenwerking.