Vraag naar opvang daalde tijdens lockdowns

Het aantal opnames van slachtoffers van huiselijk geweld in de opvang nam tijdens de twee lockdowns in Nederland af. Slachtoffers belden minder vaak om zich te melden. Dat meldt NRC op basis van een rondgang langs regionale organisaties, de landelijke branchevereniging en meldpunten.

De verwachting was juist dat het aantal opnames tijdens de lockdowns zou toenemen, omdat slachtoffers en daders waren vaker thuis waren.

De cijfers betekenen echter niet dat huiselijk geweld minder voorkwam, wel dat vrouwen lastiger om hulp konden vragen. Het aantal meldingen van kindermishandeling nam juist sterk toe.

Volgens Valente, de branchevereniging voor opvangorganisaties, is het aantal acute opnames overal gedaald.  Bij Blijf Groep (opvang in Noord-Holland en Flevoland) werd het op de noodafdeling "even helemaal stil” tijdens de lockdowns. Het aantal acute opnames bij Blijf Groep daalde van twintig tot vijfentwintig slachtoffers naar hooguit acht tot tien per maand. In Oost-Nederland zag Moviera, een hulporganisatie met vier opvanghuizen, dit ook gebeuren. Landelijk expertisecentrum Fier meldde net iets minder slachtoffers van partnergeweld in de eerste lockdown dan ervoor.

Veilig Thuis

Veilig Thuis ontving in coronatijd meer vragen van bellers (van ruim 58.000 in het eerste half jaar van 2020, tot ruim 63.000 in het tweede half jaar). Het aantal officiële meldingen dat aan hulporganisaties of de politie werd doorgegeven nam daarentegen af: van ongeveer 5.000 naar iets meer dan 4.300.

Het aantal opnames in de opvang steeg plotseling weer toen de coronamaatregelen vorige zomer versoepeld werden. De organisaties denken dat vrouwen zich tijdens de lockdowns minder veilig, minder vrij hebben gevoeld om hulp te zoeken. Er waren ook meer excuses voor gewelddadig gedrag, voegt Jolanda Vader van Blijf Groep daar aan toe."Je hebt in zo’n abnormale tijd toch reden om te denken: misschien gaat het na de lockdown weer over.”

  • Lees het hele artikel op NRC.nl.