Multifocus aanpak Groningen effectief

Multifocus is een goede interventie om in te zetten bij een tijdelijk huisverbod of code rood zaken in gezinnen met complexe meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de Multifocus aanpak in Groningen.

De aanpak kan volgens de onderzoekers bijdragen aan het verminderen van het geweld, het welzijn van ouders verbeteren en het aantal aanwezige risicofactoren verlagen.

Wel is er ruimte voor verbetering: na anderhalf jaar is nog geen effect zichtbaar op de opvoedvaardigheden van ouders en het welzijn van kinderen en in het merendeel van de huishoudens is na anderhalf jaar nog steeds sprake van veel en ernstig geweld.

Binnen de zogenaamde Multifocus aanpak voerde de regio Groningen in 2016 een project in van Intensief Casemanagement bij huisverboden en ‘code rood zaken’.

Intensief Casemanagement

Een van de kenmerken van de aanpak is dat een gekwalificeerde intensief casemanager (ICM) 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is voor cliënten. De ICM beschouwt het hele gezin als diens cliëntsysteem, is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle gezinsleden, voert de regie over de hulpverlening en ziet erop toe dat deze systemisch uitgevoerd wordt.

Verder dient de ICM zorg te dragen voor de directe veiligheid in het gezin, analyseert met de gezinsleden welke problemen een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van het geweld en bepaalt samen met betrokken cliënten de inzet van de (risico gestuurde) zorg. Het Multifocus-traject duurt over het algemeen drie tot vier maanden.

Resultaten

De onderzoekers concluderen dat het geweld in huishoudens en gezinnen omlaag gaat door de aanpak. Het gemiddeld aantal incidenten per jaar is met meer dan de helft afgenomen en het lukt ook om het geweld in een deel van de gezinnen nagenoeg te stoppen. Cliënten merken zelf ook een verbetering in veiligheid, wat blijkt uit een hoger cijfer voor ervaren veiligheid.