Meer jongeren ontvangen jeugdzorg dan eerder gedacht

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, ligt hoger dan eerder werd gedacht. Het CBS heeft zijn onderzoeksmethode aangepast en daardoor kwamen in het eerste halfjaar van 2021 ruim 21.000 meer jeugdzorgcliënten in beeld. 

Als deze jongeren buiten beschouwing worden gelaten, is het aantal jongeren dat in het eerste halfjaar van 2021 jeugdzorg kreeg met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020.

In totaal kregen zo’n 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijna 89 procent van hen, 368.000 jongeren, kreeg alleen jeugdhulp. Van de 37.000 jongeren met jeugdbescherming kreeg in dezelfde periode ruim 77 procent ook jeugdhulp. Hetzelfde gold voor bijna de helft van de 7000 jongeren met jeugdreclassering.

De toename van de cijfers komt doordat aantal jeugdzorgaanbieders voor het eerst gegevens heeft aangeleverd. Deze nieuw bij het onderzoek betrokken jeugdzorgaanbieders leverden in het eerste halfjaar van 2021 jeugdzorg aan ruim 21 duizend jongeren die niet al zorg ontvingen van reeds bij het CBS bekende jeugdzorgaanbieders. Dit is 5,5 procent van de jongeren met jeugdzorg in het eerste halfjaar van 2021.

Gemeenten

De percentages jongeren met jeugdzorg verschillen sterk tussen gemeenten. In de gemeenten Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk kreeg in de eerste zes maanden van 2021 minder dan 5 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel, Veendam, Terneuzen en Heerde was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 12,5 procent. Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.