Van Dantzig-penning voor Ted Kloosterboer van stichting Praat

Ted Kloosterboer, directeur van stichting Praat ontvangt de Van Dantzig-penning 2021 voor haar inzet voor de aanpak van kindermishandeling. De Van Dantzig-penning is een onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de aanpak van kindermishandeling.

De penning - genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig oprichter van Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK - werd gisteren uitgereikt in de Jacobikerk te Utrecht.

Van Dantzig-Penning

Vanaf de oprichting van de stichting Praat in 2012 toonde Ted Kloosterboer een daadkrachtige visie op de problematiek van kindermishandeling en heeft zij veel gedaan om het moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken en aan te pakken. Zij doet dit samen met haar collega’s van de stichting Praat, waarin veel ervaringsdeskundigen actief zijn.

Kloosterboer verdient de penning vanwege haar niet aflatende sterk emanciperende acties voor:

  • Betere en vroegtijdige therapeutische behandeling van jonge slachtoffers
  • Voorlichting en educatie op scholen
  • Het agenderen van het onderwerp in netwerken van wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen;
  • Het organiseren van invloedrijke straatacties in geheel Nederland om kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en (ook) een breed onder de aandacht te brengen.

De Van Dantzig-penning wordt eens per twee jaar uitgereikt.