Zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze kinderen en hulpverleners, heeft het Psychotraumacentrum Zuid Nederland de website www.moms.nl gelanceerd.

“Met deze website willen we informeren, de veerkracht van moeders en kinderen versterken en hen de weg naar passende hulp wijzen,” aldus Elisa van Ee, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar en hoofdopleider. Een dergelijke website die naast informatie, voorlichting en uitleg ook preventieve zorg op een toegankelijke en empathische manier biedt, was er tot nu toe niet.

Professionals van het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, ontwikkelden in samenwerking met ervaringsdeskundigen en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de website en het preventieve zorgaanbod aan de hand van onderzoek, dat laat zien dat toegankelijke informatie absoluut nodig is. Elisa van Ee: “Wat ik hoop voor deze moeders is dat zij een professional tegenkomen die tijdens de zwangerschap al vraagt naar de oorsprong van het kind en de betekenis daarvan. Dat moeders en kinderen de ruimte krijgen alles te bespreken wat er in hen omgaat en dat zij vanaf het allereerste begin gesteund worden in het ontwikkelen van hun relatie.

Moederschap ontstaan uit seksueel geweld is psychisch zwaar

Jaarlijks is een groot aantal mensen slachtoffer van seksueel geweld. De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel geweld, is de afgelopen dagen onder invloed van de geuite beschuldigingen en naar betrokkenen bij het talentenprogramma de Voice of Holland, enorm. Ook hier blijkt dat het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers vaak enorm moeilijk is, omdat zij het gevoel hebben het gedrag zelf te hebben veroorzaakt.

Geschat wordt dat 1 op de 20 vrouwen zwanger wordt na verkrachting. Een deel van deze vrouwen houdt, om verschillende redenen, het kind. Deze moeders en hun kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige psychische problemen. Onderzoek laat zien dat deze moeders pas laat, of niet, de juiste zorg krijgen. Zij weten vaak niet waar zij met hun problemen terechtkunnen. "Het bespreken van je moederschap dat is ontstaan als gevolg van seksueel geweld is zo mogelijk nog moeilijker, vanwege het taboe dat erop rust. Gevoelens van schaamte of schuld zijn vaak aanwezig. Deze moeders en hun kinderen hebben een hoog risico op het ontwikkelen van problemen, zoals hechtingsproblematiek binnen de moeder-kindrelatie, gedragsproblematiek, depressie en angstklachten,” legt Elisa van Ee uit.

Voor hulpverleners is het belangrijk hoe zij seksueel geweld bespreekbaar kunnen maken, maar ook hoe zij deze moeders en kinderen adequaat kunnen helpen. Van Ee: “Hulpverleners hebben vaak een vermoeden van dat er iets speelt, maar vinden het over het algemeen moeilijk ernaar te vragen. Het is daarom voor alle betrokkenen van essentieel belang dat er toegankelijke handvatten zijn voor preventieve zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld."

Ontwikkeling MomS-website

Op de MomS-website staan ook verhalen van lotgenoten, oefeningen, adviezen en adressen waar moeders met een kind geboren uit seksueel geweld hulp kunnen krijgen. Er is een ingang voor moeders, kinderen en hulpverleners. De informatie van MomS is ontwikkeld op basis van (literatuur)onderzoek en interviews met verloskundigen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. De resultaten hiervan werden  besproken in een focusgroep van experts en vervolgens vertaald naar toegankelijke informatie voor de website.

De website is ondersteund door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, die projecten financiert gericht op voorlichting, preventie, onderzoek of behandeling van slachtoffers.

Bron: persbericht MomS, januari 2022.