Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. Het wetgevingsvoorstel voorziet onder meer in de strafbaarstelling van bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het versterken van de slachtofferhulp en een verbeterde toegang van slachtoffers tot de rechter en tot passende bescherming.

Achtergrond

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn volgens de Europese Commissie wijdverbreid in de hele EU en treffen naar schatting één op de drie vrouwen in de EU. Eén op de twee vrouwen heeft al te maken gehad met seksuele intimidatie. Een op de twintig vrouwen verklaart te zijn verkracht. Online geweld neemt ook toe, met name tegen vrouwen in het openbare leven, zoals journalisten en politici.

In de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 (2020) kondigde de Europese Commissie maatregelen aan om bovenstaande vormen van geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen, daders te vervolgen en daarmee samenhangende beleidsmaatregelen uit te voeren. Ook in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten (2021) wordt de verbintenis herhaald om gendergerelaterd geweld te bestrijden en daartoe wetgeving voor te stellen.

Op 8 maart 2022 heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht