Daling verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven daalde het afgelopen jaar met 11 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over verdachten.

Sinds 2012 is het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten met 31 procent gedaald tot 76 duizend in 2021. Op 1 januari 2022 had de politie 34 duizend verdachten gevonden bij geweldsdelicten die in 2021 plaatsvonden. Van alle verdachten van geweld in 2012 registreerde de politie in de afgelopen tien jaar 4 op de 10 verdachten nogmaals voor een geweldsmisdrijf.

Tweemaal zoveel geweldsmisdrijven in grote steden

In 2021 registreerde de politie 4,3 gewelds- en seksuele delicten per 1 000 inwoners. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam lag dit aantal tussen 8 en 9, tweemaal zo hoog. Ook in Vlieland, Cranendonck, Schiedam en Vlaardingen was sprake van relatief veel geweld. In de stad Utrecht week dit aantal met circa 4,5 delicten per 1 000 inwoners nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. In 2021 kwamen geweldsmisdrijven met 1 per 1 000 inwoners relatief het minst voor in Midden-Delfland, Tubbergen en Dinkelland.

Bron: cbs.nl