KRO-NCRV verwijst structureel naar het Centrum Seksueel Geweld bij uitzendingen rondom seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en omroep KRO-NCRV slaan de handen ineen. KRO-NCRV is de eerste omroep in Nederland die structureel naar het CSG gaat verwijzen bij (online) uitzendingen en publicaties waarin seksueel geweld een rol speelt.

Doel is om slachtoffers van seksueel geweld die door uitzendingen, artikelen of nieuwsberichten getriggerd worden te verwijzen naar de juiste hulp. Het CSG ontwikkelde speciaal hiervoor titelkaarten die door media vrij inzetbaar zijn.

‘Artikelen, documentaires, programma’s of andere items over seksueel geweld roepen meestal heftige emoties op bij het publiek’, vertelt Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. ‘Dat geldt in het bijzonder voor mensen zelf misbruik hebben meegemaakt. Herinneringen die soms jarenlang zijn weggestopt, kunnen door het zien, luisteren of lezen van een item over seksueel geweld geactiveerd worden. Dit kan gepaard gaan met intense emoties. We zagen dat bijvoorbeeld heel duidelijk na de uitzending van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. Bij veel slachtoffers zorgde dit ervoor dat herinneringen boven kwamen, waar ze angstig of somber van worden. Mensen raakten echt ontregeld. Belangrijk is dat zij dan de juiste hulp weten te vinden als ze die nodig hebben. Daarom vragen we mediaprofessionals om informatie over het Centrum Seksueel Geweld op te nemen in hun producties over seksueel geweld – net zoals naar 113 Zelfmoordpreventie wordt doorverwezen als het om suïcide gaat. Dat KRO-NCRV heeft toegezegd dit bij al hun uitzendingen en publicaties te gaan doen, is natuurlijk geweldig. Zij nemen hiermee verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun publiek. We hopen natuurlijk dat andere omroepen en programmamakers dit voorbeeld volgen en onze titelkaarten gaan inzetten.’

Bron: centrumseksueelgeweld.nl