Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. Doel van de nauwere samenwerking is meer aandacht voor herstelrecht bij de organisaties waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben.
 

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, Johan Bac, directeur Reclassering Nederland (ook namens reclasseringsorganisaties SVG Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering) en Nathalie de la Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, ondertekenden de intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken. Het gezamenlijke doel is: meer aandacht voor herstelrecht en wederzijds begrip voor de positie en ervaringen van zowel slachtoffers als verdachten/daders.

De organisaties zijn ervan overtuigd dat alle partijen die bij een delict betrokken zijn - het slachtoffer en zijn/haar omgeving, de maatschappij, de dader en zijn omgeving - meer baat hebben bij herstel van hun onderlinge relaties dan bij (slechts) een straf voor de dader. Herstelbemiddeling, bemiddeld contact met de ander, helpt daarbij. Niet alleen is het goed voor het slachtoffer, het levert ook herstel bij de dader op. En daar heeft ook de omgeving en de samenleving baat bij.

Bron: reclassering.nl