Ernstig letsel bij kinderen vaak te voorkomen

Heel vaak is verwaarlozing de oorzaak van ernstig letsel bij kinderen, zo blijkt uit promotieonderzoek. Artsen moeten daar meer oog voor krijgen.

Ernstig letsel bij kinderen onder de 5 jaar is in 41 procent van de gevallen toegebracht of een gevolg van verwaarlozing. Beide vallen onder de noemer ‘kindermishandeling’. In driekwart van de gevallen blijkt dat verwaarlozing de oorzaak was, wat inhoudt dat er onvoldoende toezicht of een onveilige omgeving was. ‘Deze gevallen hadden voorkomen kunnen worden’, aldus arts-onderzoeker Marie-Louise Loos (Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC). ‘Artsen herkennen dit nog te weinig en vinden het ook lastig om het hierover te hebben met ouders of verzorgers.’ Loos promoveerde eind april op dit onderwerp.

Loos: ‘Er moet meer bewustzijn komen van het belang van voldoende toezicht en een veilige omgeving, zodat deze ernstige, soms fatale letsels bij kinderen worden voorkomen. Of het nu eenmalig gebeurt of een chronisch patroon is, het valt allemaal onder de noemer “verwaarlozing”. In al die situaties zouden artsen die deze kinderen opvangen aandacht aan de oorzaak moeten geven zodat dit broertjes, zusjes of het kind zelf niet nog eens overkomt. Hiermee willen we de ouders of verzorgers absoluut niet criminaliseren, maar eraan bijdragen dat kinderen nog veiliger kunnen opgroeien.’

Bron: medischcontact.nl