Verplichtingen werkgevers rondom seksuele intimidatie onvoldoende duidelijk

De bestaande regelgeving maakt onvoldoende duidelijk welke verplichtingen werkgevers hebben om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en aan te pakken. Een fundamentele cultuurverandering is nodig om een einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een advies aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk regelgeving uit 

Het kabinet heeft aangekondigd te werken aan een nationaal actieplan gericht op een langjarige inzet en duurzame verandering rondom de aanpak van seksuele intimidatie. Het College dringt erop aan om de normen in de regelgeving over seksuele intimidatie nader uit te werken. 

Eigen inzicht 

Hoewel er regelgeving is die werkgevers verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken, is niet duidelijk aan welke voorwaarden dit beleid moet voldoen. Organisaties vullen de regelingen in de praktijk naar eigen inzicht in, wat als gevolg kan hebben dat werkgevers onvoldoende rechtsbescherming bieden tegen seksuele intimidatie.  

Duidelijkere normen voor de aanpak van seksuele intimidatie in regelgeving dragen bij aan het bevorderen en beschermen van mensenrechten. Het College dringt er dan ook op aan dat hier aandacht aan geschonken zal worden in het nationale actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen. 

Bron: mensenrechten.nl