Nieuwe cijfers Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers toegevoegd over het tweede halfjaar van 2021.

De Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. 

De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als doel bij te dragen aan het zichtbaar maken van lokale, regionale en landelijke resultaten. Hierbij gaat het zowel om uitvoering als beleid.

Mei 2022 zijn cijfers toegevoegd over het tweede halfjaar van 2021. De cijfers zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

•    Beleidsinformatie Veilig Thuis over adviezen, meldingen, diensten en overdrachten;
•    Beleidsinformatie Jeugd over aantal OTS-en;
•    Cijfers van de politie over het aantal meldingen aan Veilig Thuis;
•    Cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming over het aantal afgeronde onderzoeken;
•    Cijfers van OM/ Raad voor de Kinderbescherming over instroom huiselijkgeweldzaken, ge-nomen beslissing, eindvonnis en strafoplegging.

De impactmonitor vindt u via deze link.
 

De impactmonitor is ontwikkeld vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is door het CBS gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)