Snel steun op scholen na huiselijk geweld

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress. Ze gaan de volgende dag echter gewoon naar school. De school weet van niets en verwacht van het kind dat het gewoon meedoet in de klas. Dankzij Handle with Care kan het kind kort na een incident – door een eenvoudig seintje - passende steun op school krijgen. Simpel, snel en van grote waarde voor het kind. De unieke samenwerking Handle with Care is – na de  succesvolle pilot – verder doorontwikkeld.

Handle with Care is vernieuwd

Handle with Care bleek te werken. Veel kinderen kregen, heel snel, steun op school na een ernstig incident. Toen de Nationale Politie eind 2020  besloot zich terug te trekken uit de samenwerking is er daarom meteen gezocht naar een oplossing. De  oplossing is gevonden in de mogelijke regionale samenwerking met Veilig Thuis. Als input voor de regionale plannen publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 28 maart 2022 de notitie Handle with Care en andere vormen van sociale steun aan kinderen. In deze notitie is de juridische onderbouwing van het nieuwe werkproces van Handle with Care uitgewerkt. Handle with Care kan doorgaan.

Hoe werkt de vernieuwde Handle with Care?

Door Handle with Care krijgt de leraar een signaal zodat deze weet dat er bij een kind iets aan de hand was. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen gaat er altijd een bericht naar Veilig Thuis. Veilig Thuis toetst dit aan de criteria van Handle with Care, en als het daaraan voldoet, wordt er een signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar voor het  begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Die steun kan hem zitten in simpele dingen, zeggen dat het niet erg is als het huiswerk niet is gedaan, het kind wat extra rust geven of eens polsen of het kind wil praten. In deze animatie kan je snel zien hoe Handle with Care werkt.

Waarom is die snelle steun op school belangrijk?

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas moet komen. Wanneer kinderen iets ingrijpends meemaken, geeft dat veel stress. Een betrouwbare volwassene kan het kind helpen om hiermee om te gaan. Als het stressniveau hoog blijft, kan dit de ontwikkeling van een kind verstoren. Deze animatie laat zien welke unieke rol een leraar kan spelen bij een kind dat stress ervaart. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.

Steeds meer gemeenten doen mee met Handle with Care

Op dit moment werken 400 scholen uit 20 gemeenten met Handle with Care. In veel andere regio’s wil men gaan starten met Handle with Care. Handle with Care zelf opzetten in een gemeente of regio kan ook. Kijk voor meer informatie op www.augeo.nl/handlewithcare of mail naar info@augeo.nl.

Bron: Augeo