Onderzoek naar drempels voor onthulling seksueel geweld

Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over wat ze hebben meegemaakt. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’. 

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben seksueel misbruik meegemaakt en de helft daarvan worstelt met de gevolgen daarvan. ‘De eerste stap naar hulpverlening is zogenaamde disclosure, ofwel aan iemand vertellen wat jou is overkomen’, legt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld uit. ‘Maar onderzoek toont aan dat een derde van de mannelijke slachtoffers en een kwart van de vrouwelijke slachtoffers nooit een disclosure heeft gedaan. En dat is schrijnend, wetende dat velen (langdurig) lijden aan psychische en lichamelijke problemen, zoals posttraumatische stressstoornis, angststoornissen, bekkenbodemproblemen en seksuele problemen. Met professionele hulp kunnen deze problemen worden verholpen. Door de drempels voor disclosure te onderzoeken, willen we kansen blootleggen voor hulpverleners om de disclosure te vergemakkelijken en te versnellen.’

Drempels voor onthullen

Voor het onderzoek zijn slachtoffers onderzocht die anoniem contact zochten met de chatfunctie van het Centrum Seksueel Geweld. De drempel die het meeste beschreven werd, is de verwachting om geen hulp of steun te ontvangen van de eigen omgeving na de disclosure. Ook het onthullen van online seksueel geweld is onderzocht. Daaruit blijkt dat deze slachtoffers dezelfde drempels ervaren als slachtoffers van offline seksueel geweld. 

Aanbevelingen

Het onderzoeksteam doet in het rapport vier belangrijke aanbevelingen:

  • Breid de bestaande online hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld uit.
  • Verbreed het stereotype beeld van seksueel geweld, zodat meer slachtoffers zichzelf herkennen als zodanig.
  • Heb specifieke aandacht voor mannelijke slachtoffers.
  • Beschouw online seksueel grensoverschrijdend gedrag als een vorm van seksueel geweld die potentieel schadelijk kan zijn.

Een uitgebreidere omschrijving van deze aanbevelingen is te vinden in het onderzoeksrapport.

Bron: centrumseksueelgeweld.nl