David Lamas programmadirecteur Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

Op 1 september 2022 start David Lamas als programmadirecteur Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De ministeries van VWS en JenV hebben in gezamenlijk opdrachtgeverschap met de VNG een Toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming laten ontwikkelen en dit in maart 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel is om de jeugdbeschermingsketen effectiever te maken en huiselijk geweld, ook in huishoudens zonder (minderjarige) kinderen, terug te dringen.

David Lamas is op dit moment kwartiermaker Blijvend Veilig - een samenwerking van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting en de gemeenten Amsterdam-Amstelland. VerderĀ vervulde David Lamas verschillende programmamanagersrollen op het gebied van verbetering van de jeugdbescherming en jeugdzorg in de regio Haaglanden en was daarvoor onder meer adjunct-directeur Uitvoering Jeugdbescherming West.

Bron: www.algemenebestuursdienst.nl