Crisisaanpak nodig om kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben bij minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) aangedrongen om direct te starten met een crisisaanpak voor de jeugdbeschermingsketen.

De inspecties spreken de bewindslieden aan op hun verantwoordelijkheid voor het stelsel van jeugdbescherming. 

U vindt het volledige nieuwsbericht en de bijbehorende signaalbrief 'Toezicht jeugdbeschermingsketen' op de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid: www.inspectie-jenv.nl (bron).