Week tegen Kindermishandeling van start

Vandaag is de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. Dit jaar is het thema: ‘Praat met elkaar’.

Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms weten professionals niet hoe ze het gesprek moeten aanvliegen, of twijfelen professionals of ze het wel goed zien. Tegelijkertijd kan erover praten het verschil maken. 

Handvatten voor professionals

Om professionals handvatten te bieden hoe het gesprek aan te gaan over kindermishandeling worden op de campagnewebsite verhalen van andere professionals en tools gedeeld. Ook is op de website een overzicht van activiteiten te vinden die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden.

Organisatoren

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut, Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Raad voor de Kinderbescherming.

Meer weten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.