Aantal slachtoffers dat zich meldt bij Centrum Seksueel Geweld gestegen

Het nieuwe jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is gepubliceerd. Daarin is te lezen dat zich in 2021 meer slachtoffers bij het CSG hebben gemeld dan in het jaar ervoor.

Het aantal slachtoffers dat zich meldt bij het CSG stijgt al langer. Het gaat dan niet alleen om slachtoffers van fysiek geweld. Er melden zich ook meer slachtoffers van online seksueel misbruik bij het CSG.

Over het Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt. Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische, medische en forensische hulp.

Het jaarverslag is te downloaden van de website van het Centrum Seksueel Geweld: https://centrumseksueelgeweld.nl