Project SAMEN: een migrantgerichte aanpak om gendergerelateerd geweld aan te kaarten

In het project SAMEN slaan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Dokters van de Wereld de handen ineen om alle vormen van seksueel, gendergerelateerd en huiselijk geweld binnen migrantgemeenschappen in Nederland te voorkomen en bestrijden.

Het project SAMEN biedt psychosociale ondersteuning, trainingen, mogelijkheden om kennis uit te wisselen, doorverwijzingen en preventieve maatregelen. De diensten worden verleend aan volwassenen die tot kwetsbare groepen behoren, zoals vrouwen, jongvolwassenen en mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap.

SAMEN werkt met twee doelgroepen:  

  1. 500 Volwassenen met een migratieachtergrond in Nederland;
  2. Nederlandse professionals in de dienstverlening, waaronder gezondheidszorg, opvanglocaties, beleidsmakers, politie, en mensen die zich bezighouden met integratie en gender.

IOM en Dokters van de Wereld werken daarnaast nauw samen met een groep Ambassadeurs – opgeleide personen met een migratieachtergrond – om de culturele sensitiviteit van het project te vergroten. De Ambassadeurs slaan een brug tussen de doelgroepen en zetten hun vaardigheden in om Nederlandse dienstverleners te informeren, zodat ze gezamenlijk passende ondersteuning kunnen bieden aan de slachtoffers van het geweld.  

IOM en Dokters van de Wereld werken aan dit thema sinds 2018, bijvoorbeeld door de PROTECT en Reach Out projecten. De organisaties brengen de inzichten verkregen door andere projecten, initiatieven en organisaties samen om samenwerkingen te bevorderen en vooruitgang te boeken. 

SAMEN wordt geïmplementeerd van september 2022 tot augustus 2024 (24 maanden) en gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Rotterdam. De projectactiviteiten zullen plaatsvinden in zes Nederlandse steden: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.  
 

Voor meer informatie over het project SAMEN kunt u contact opnemen met Sanne van 't Hullenaar van IOM: svhullenaar@iom.int.