Europese Unie treedt toe tot het ‘Verdrag van Istanbul’

De Europese Unie (EU) treedt toe tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag wordt ook wel het ‘Verdrag van Istanbul’ genoemd.

Het verdrag beoogt geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. Het creëert een bindend juridisch kader om vrouwen tegen geweld te beschermen.
De Raad van de Europese Unie heeft op 1 juni de toetreding van de EU goedgekeurd.

Meer hierover vindt u op de website van de Raad van de EU en de Europese Raad (bron): www.consilium.europa.eu.