Wetsvoorstel over doxing aangenomen door de Eerste Kamer

Doxing is het openbaar maken van iemands persoonlijke, sensitieve en privéinformatie zoals adres, telefoonnummer, paspoort, werkgever, gegevens van familie en foto’s van iemands kinderen. Een wetsvoorstel erover is op 11 juli 2023 aangenomen door de Eerste Kamer.

Met het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’ wordt doxing strafbaar. Naar verwachting treedt de wet met ingang van 1 januari 2024 in werking.

Meer informatie over dit wetsvoorstel en de stand van zaken vindt u op de website van de Eerste Kamer (bron): www.eerstekamer.nl.