Programmaplan 2023-2026 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vastgesteld

In het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is er een programmaplan opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Dit programmaplan is onlangs door het ministerie van JenV, het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestuurlijk vastgesteld.

Het programmaplan bevat 4 actielijnen:

  1. Beproeven, verbreden en versterken op lokaal, regionaal en landelijk niveau
  2. Ontwikkelen kaders en instrumenten voor integraal systeem- en mensgericht werken
  3. Inrichten regionale veiligheidsteams en expertiseplatforms
  4. Ontwikkelen passende juridische kaders

Het programmaplan en meer informatie erover vindt u op de website van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (bron): www.voordejeugdenhetgezin.nl/ programmas/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming