Programmaplan 2023-2026 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vastgesteld

In het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is er een programmaplan opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Dit programmaplan is onlangs door het ministerie van J&V, het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestuurlijk vastgesteld.

Het programmaplan bevat 4 actielijnen:

  1. Beproeven, verbreden en versterken op lokaal, regionaal en landelijk niveau
  2. Ontwikkelen kaders en instrumenten voor integraal systeem- en mensgericht werken
  3. Inrichten regionale veiligheidsteams en expertiseplatforms
  4. Ontwikkelen passende juridische kaders

Het programmaplan en meer informatie erover vindt u op de website van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (bron): www.voordejeugdenhetgezin.nl/ programmas/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming