Campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ gestart

Op 19 maart 2024 is de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ gestart. De campagne is een initiatief van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het wil met deze campagne stimuleren dat er op de werkvloer gepraat wordt over gewenste omgangsvormen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie vind je op de campagnewebsite (bron): www.metelkaartrekkenwedegrens.nl.

Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een actieprogramma van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.