Plan van aanpak ‘Stop femicide!’ gepubliceerd

Het kabinet wil femicide en andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen. Vandaag werd het plan van aanpak ‘Stop femicide!’ gepubliceerd. Daarin staat beschreven wat het kabinet doet of gaat doen om dodelijk geweld tegen vrouwen en meisjes door een (ex-)partner of familie te voorkomen.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met nabestaanden van femicide-slachtoffers, ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en kindermishandeling, organisaties die in de praktijk werken met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling en wetenschappelijke instituten.

Het nieuwsbericht erover vind je op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.