Kamerbrief en plan van aanpak ‘Stop femicide!’

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Dijkgraaf (OCW) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak ‘Stop femicide!’.
 

In het plan van aanpak staat beschreven wat het kabinet doet of gaat doen om dodelijk geweld tegen vrouwen en meisjes door (ex-) partner of familie te voorkomen.

De kamerbrief met als bijlage onder andere het plan van aanpak 'Stop femicide!' vind je op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl