Alle interventies

Hier vindt u een overzicht van alle (ons bekende) beschikbare interventies. Dit zijn interventies die (nog) niet zijn opgenomen in de Databank Effectieve Interventies. Ze zijn onderverdeeld naar het beoogde doel.

De interventies onder preventie en hulpverlening hebben we weer nader onderverdeeld in:

  • methodieken: systematische manieren van handelen om een bepaald doel te bereiken
  • instrumenten: procedures en methoden die gebruikt worden om een doel te bereiken
  • projecten: activiteiten in of van organisaties begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een resultaat waarin een methodiek of instrument wordt toegepast.

De interventies onder Aanpak kennen alleen een onderverdeling in: instrumenten en projecten.