Interventies

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld zijn tijdige onderkenning, scherpe risicotaxatie, snelle en doeltreffende interventies, hulp voor slachtoffers en corrigerende hulp voor plegers nodig. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn interventies: methoden die de professional kan inzetten om zijn of haar doel te bereiken. Er zijn interventies ontwikkeld voor de preventie, hulpverlening, aanpak en nazorg bij huiselijk geweld.

In het overzicht Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld vindt u interventies die al minstens twee jaar bij meer dan één instelling succesvol zijn toegepast. U vindt hier alle beschikbare informatie over de praktijkervaringen en effectiviteit van deze interventies bij elkaar. Met daarbij de contactgegevens van de ontwikkelaars ervan, zodat u de ontwikkelaar kunt benaderen voor meer informatie of bijvoorbeeld (het kopen van) het handboek.

Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze in aanmerking voor een traject richting opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. Of misschien heeft u wel een succesvolle interventie, maar is er bijvoorbeeld nog geen handboek of procesevaluatie ernaar gedaan?
Neem contact op met Els Kok van Movisie voor meer informatie en tips.

Ga naar de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld.

Een internationale website over evidence based practise:

Domestic Violence Evidence Project
National Resource Center on Domestic Violence (NRCDV)