Interventies

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld zijn tijdige onderkenning, scherpe risicotaxatie, snelle en doeltreffende interventies, hulp voor slachtoffers en voor plegers nodig. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn interventies: methoden die de professional kan inzetten om zijn of haar doel te bereiken. Er zijn interventies ontwikkeld voor de preventie, hulpverlening, aanpak en nazorg bij huiselijk geweld.

In de databank (op weg naar) Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld vindt u interventies die al minstens twee jaar op meer dan een plek succesvol zijn toegepast. U vindt hier alle beschikbare informatie over de praktijkervaringen met en onderzoek naar deze interventies bij elkaar. Met daarbij de contactgegevens van de ontwikkelaars ervan, zodat u de ontwikkelaar kunt benaderen voor meer informatie of bijvoorbeeld (het kopen van) het handboek.

Uw aanpak en de databank?

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze in aanmerking voor een traject richting opname in de databank.

Ga naar de databank (op weg naar) Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld.