Interventies

Voor de aanpak van huiselijk geweld zijn tijdige onderkenning, scherpe risicotaxatie, snelle en doeltreffende interventies, hulp voor slachtoffers en voor plegers nodig. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn interventies: methoden die de professional kan inzetten om zijn of haar doel te bereiken. Er zijn interventies ontwikkeld voor de preventie, hulpverlening, aanpak en nazorg bij huiselijk geweld.

In verschillende databanken vindt u interventies die al minstens twee jaar op meer dan een plek succesvol zijn toegepast.

In de databanken staan beschrijvingen van de interventies: samenvattingen van de inhoud, de eventuele theoretische onderbouwing en informatie over praktijkervaringen ermee. Ook staan contactgegevens van de ontwikkelaars vermeld, zodat u de ontwikkelaar kunt benaderen voor meer informatie of bijvoorbeeld (het kopen van) het handboek.

Is een interventie beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars? Dan staat informatie daarover bij de beschrijving vermeld.

Uw aanpak en de databank?

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze in aanmerking voor een traject gericht op het indienen ervan voor beoordeling door onafhankelijke beoordelaars.