Uw interventie aanmelden

Werkt u met een methode/interventie waarmee in de praktijk goede ervaringen zijn opgedaan en die op meerdere plekken is toegepast? En die ook voor andere organisaties van belang kan zijn?

En wilt u weten of uw methode in aanmerking komt voor een traject richting beoordeling door onafhankelijke beoordelaars? Zodat deze daarna mogelijk kan worden opgenomen in een databank? 
Kijk dan voor meer informatie over de criteria en de procedure op de websites van de verschillende databanken