Uw interventie aanmelden

Werkt u met een methode die in uw organisatie haar waarde bewezen heeft? Of heeft u een methode ontwikkeld die ook voor andere organisaties van belang kan zijn?

Dan nodigen wij u van harte uit om deze bij ons aan te melden voor de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld. Doe dat met behulp van het aanmeldformulier op de website van Movisie. Een medewerker van Movisie zal hierna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

We omschrijven ‘een methode’ als ‘een systematische manier van handelen, gericht op een specifieke doelgroep, om een vooraf bepaald doel te bereiken’. Wilt u weten of uw methode in aanmerking komt voor opname in de databank? Neem dan contact op met Movisie via onderstaande link.