Uw interventie aanmelden

Werkt u met een methode/interventie waarmee in de praktijk goede ervaringen zijn opgedaan en die op meerdere plekken is toegepast? En die ook voor andere organisaties van belang kan zijn?

En wilt u weten of uw methode in aanmerking komt voor opname in de databank? Kijk dan voor meer informatie over de criteria en de procedure op de website van Movisie.