Databank Effectieve interventies

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In deze databank (op weg naar) Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld brengen wij methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als professional kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert.