Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In deze databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld brengen wij methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als professional kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert.

Botton databank effectieve interventies huiselijk geweld


Nieuws over deze interventies

26-06-2018Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.

28-05-2018Gezondheidsraad wijst op belang bewezen effectieve interventies

De effecten van interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie zijn bescheiden. Het is alleen zinvol om deze interventies in te zetten bij specifieke doelgroepen. Ditzelfde geldt voor interventies om kindermishandeling te voorkomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

01-03-2018En nu ik…! beoordeeld als Goed onderbouwde interventie

Het programma En nu ik…! is als 'Goed onderbouwd' opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De interventie van Blijf Groep is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die getuige zijn geweest van gewelddadige ruzies thuis en hun ouders.
logo ministerie volksgezondheid, welzijn en sportlogo ministerie veiligheid en justitie

Logo MOVISIE