Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In deze databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld brengen wij methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als professional kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert.

Botton databank effectieve interventies huiselijk geweld
logo ministerie volksgezondheid, welzijn en sport
logo ministerie veiligheid en justitie
Logo MOVISIE