Databanken (op weg naar) Effectieve interventies

Voor de aanpak van huiselijk en seksueel geweld zijn al verschillende interventies - of methoden - ontwikkeld.
In verschillende databanken vind u beschrijvingen van interventies waarmee in de praktijk wordt gewerkt.

De beschrijvingen geven een samenvatting van de inhoud van de interventie. En ook een overzicht van onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en uitvoerders ermee. Als professional kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Is een interventie beoordeelt door onafhankelijke beoordelaars? Dan staat informatie over die beoordeling bij de interventie vermeld. 

Links naar de databanken

In onder andere deze databanken vindt u beschrijvingen van interventies gericht op de preventie en aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld:

Er zijn nog andere databanken: meer informatie daarover vindt u hier.