Databanken

Naast de databank (op weg naar) Effectieve sociale interventies (beheerd door Movisie) zijn er nog verschillende andere databanken met beschrijvingen van interventies die gericht zijn op het voorkomen van, hulp na of aanpak van huiselijk of seksueel geweld.
Of ze bevatten beschrijvingen van interventies die niet specifiek daarop gericht zijn, maar wel op het verminderen van risicofactoren voor huiselijk of seksueel geweld.

Databanken op een rij

Databanken met interventies die beoordeeld zijn door onafhankelijke beoordelaars:

Sociale interventies (Movisie)

Interventies op het terrein van jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Preventieve gezondheidsinterventies van het Kenniscentrum Sport en RIVM

Interventies op het terrein van sport en bewegen van het Kenniscentrum Sport

Interventies op het terrein van jeugdgezondheid van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Interventies op het terrein van langdurige zorg (Vilans)

Interventies op het terrein van langdurige ggz (Trimbos-instituut)

In het verleden was er ook een aparte website met erkende jusititiele interventies: justitieleinterventies.nl. Deze website is niet meer online. Erkende interventies uit die website zijn opgenomen in andere databanken: