Over de databank

Alle informatie in de databank (op weg naar) Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld is gratis toegankelijk. U vindt hier een overzicht van methoden met samenvattingen ervan. Ook kunt u uitgebreide methodebeschrijvingen downloaden.

Wilt u daadwerkelijk met de methode aan de slag, dan kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere materialen of een training.

Methodebeschrijvingen worden door de ontwikkelaars zelf gemaakt. Movisie of een ander kennisinstituut begeleidt het traject richting beoordeling van de beschrijving door onafhankelijke beoordelaars.

Professionele afweging

De databank geeft informatie over de praktijkervaringen met en onderzoek naar de interventies. Maar daarmee zijn nog niet alle interventies in de databank op voorhand effectief te noemen.

Vaak is nog (meer) wetenschappelijk effectonderzoek nodig om een dergelijke uitspraak te kunnen doen. Ook is de sociale context over het algemeen te complex om te veronderstellen dat een bepaalde interventie per definitie overal goed werkt.

Daarom geeft de databank genuanceerde informatie over de voorwaarden waaronder de methode goede resultaten kan behalen. Het is aan de professional om te beoordelen of de eigen lokale situatie daarmee overeenstemt en aan de gemeente om daarbij reflectief over de schouders mee te kijken.

Het aantal methodebeschrijvingen in de databank zal de komende jaren groeien. Bezoek daarom regelmatig de databank om de nieuwe methoden te ontdekken.

De werkwijze van deze databank gebaseerd is op de werkwijze van de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie.