Over databanken

Beschrijvingen van interventies/methoden in deze databanken zijn gratis toegankelijk. U kunt daarmee de interventie of methode niet zelf uitvoeren. Wel leest u in een beschrijving onder andere een samenvatting van de inhoud van de methode, hoe deze onderbouwd is en wat bekend is over de praktijkervaringen ermee.

Wilt u daadwerkelijk met de methode aan de slag, dan kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere materialen of een training.

Methodebeschrijvingen worden door de ontwikkelaars zelf gemaakt. Movisie of een ander kennisinstituut begeleidt het traject richting beoordeling van de beschrijving door onafhankelijke beoordelaars.

Professionele afweging

De beschrijvingen in de databanken geven informatie over de praktijkervaringen met en onderzoek naar de interventies. Maar daarmee zijn nog niet alle interventies in de databank op voorhand effectief te noemen.

Vaak is nog (meer) wetenschappelijk effectonderzoek nodig om een dergelijke uitspraak te kunnen doen. Ook is de sociale context over het algemeen te complex om te veronderstellen dat een bepaalde interventie per definitie overal goed werkt.

Daarom geeft de databank genuanceerde informatie over de voorwaarden waaronder de methode goede resultaten kan behalen. Het is aan de professional om te beoordelen of de eigen lokale situatie daarmee overeenstemt en aan de gemeente om daarbij reflectief over de schouders mee te kijken.

Het aantal methodebeschrijvingen in de databank zal de komende jaren groeien. Bezoek daarom regelmatig de databank om de nieuwe methoden te ontdekken.