Families First

Families First is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie en waar uithuisplaatsing van een of meer kinderen gezin dreigt.

Het doel is de crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, om zo uithuisplaatsing te voorkomen.

De hulp van Families First duurt vier tot zes weken. Een gezinsmedewerker komt vijf keer per week in het gezin en is daarnaast 7x24 uur bereikbaar.

Beschrijving methode

Uit veranderingsonderzoeken blijkt dat de meerderheid van de kinderen bij beëindiging van de hulp nog thuis woont, ook na een follow-up. Er zijn positieve effecten gemeten op het functioneren van de kinderen in het gezin en op de ervaren opvoedingsbelasting bij de ouders.

Beoordeling

De interventie Families First is in 2014 erkend als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’ door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.