Behandelaanbod slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Zes aanbieders van jeugdhulp hebben een project uitgevoerd om hun behandelaanbod voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren.

De instellingen hebben hun behandelaanbod doorontwikkeld en beschreven en de onderbouwing uitgewerkt op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Dit gebeurde met steun van het Nederlands Jeugdinstituut.

De deelnemende jeugdhulpaanbieders zijn Spirit, Kompaan en De Bocht, De Koppeling, Parlan, Intermetzo en De Hoenderloo Groep.

Deze eindnotitie beschrijft de werkwijze en de opbrengsten van het project en geeft een samenvatting van de zes behandelprogramma's en hun overeenkomsten en verschillen.