Veiligheid en veerkracht versterken

Addendum op de handreiking ‘Sturen op aanpak seksueel misbruik’ (VGN, 2011).

Dit addendum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), politie en het Openbaar Ministerie.van) samenwerking, maar behoeft aanvulling. Daarnaast biedt de Aanwijzing zeden (2016A004) (mei 2016) van het Openbaar Ministerie (OM) een kader voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken.

Doel van het addendum is om organisaties handvatten te geven voor een zorgvuldige omgang bij seksueel misbruik onder cliënten in de gehandicaptensector en de mogelijke rol van het strafrecht daarbij.

Aanleiding is onduidelijkheid over de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling verblijven of onder toezicht van een instelling vallen. De handreiking vormt een goede basis voor afspraken over (verbetering
De publicatie gaat onder meer in op handelen na signalen, onthulling of waarneming, de rol van Centra seksueel geweld, het diagnostisch interview en het taxatiegesprek, signaleren en melden en/of aangifte doen, en leren van incidenten. Het biedt een overzicht van vaste contactpersonen per regio voor zedenzaken.