Website Rake Vragen

Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen aan kinderen bij trauma's en de mogelijke gevolgen daarvan.

Gevolgen schokkende gebeurtenis

Veel kinderen maken voor het 18e levensjaar één of meer schokkende gebeurtenissen mee, direct of als getuige, bijvoorbeeld huiselijk geweld of seksueel misbruik. Nagenoeg elk kind krijgt in de directe nasleep van zo’n gebeurtenis te maken met klachten als slecht slapen of moeite met concentreren. Vaak lukt het na enkele weken weer om de draad op te pakken, maar niet altijd.

Verwerking

Bij een deel van de kinderen stagneert de verwerking van een traumatische gebeurtenis en ontstaan langdurige klachten. Wanneer er vervolgens geen hulp wordt geboden, kan dit grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en de verdere ontwikkeling van het kind.

Doelstelling website

Rake Vragen heeft als doel kind- en jeugdtherapeuten meer bekwaam te maken in het uitvragen van traumatische gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen van deze gebeurtenissen. Om zo de diagnostiek en de behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS te verbeteren.

Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out

Dit initiatief is ontstaan vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen en Overwaal, centrum voor angststoornissen (onderdeel van Pro Persona). Het gaat om een samenwerking binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out. Het initiatief kwam tot stand met steun van ZonMw.