Recht doen aan je kind

Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

In dit tussenrapport staan de ervaringen van ouders met het programma. De onderzoeksvragen waren:

  1. In hoeverre zijn ouders tevreden over het programma van de intensieve week?
  2. In hoeverre zien ouders na deze week weer mogelijkheden om minder frequent en minder ernstige conflicten te hebben?