Doorbreek de stilte

Dit boek gaat in op het haalbaar maken van evidence-based behandelingen voor die patiënten die moeite hebben met spreken over hun problemen.

Dit boek gaat in op het haalbaar maken van evidence-based behandelingen voor die patiënten die moeite hebben met spreken over hun problemen, bijvoorbeeld over ondervonden seksueel geweld. Veel hulpverleners in de ggz krijgen te maken met patiënten die niet letterlijk kunnen spreken over onderwerpen die het mentale welbevinden negatief beïnvloeden.

Non-verbale elementen

Het boek geeft handvatten om toch met de zwijgende patiënt de problemen te kunnen bespreken. Door de inzet van non-verbale elementen en zonder de eis specifieke woorden letterlijk uit te spreken wordt de bespreekdrempel lager.

In het boek worden drie programma's beschreven die ook al toegepast worden bij PsyQ, een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van enkele ggz-instellingen. Ook geeft het boek een onderbouwing van het belang van lotgenotencontact.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit beroepen in de zorg- en welzijnssector, het onderwijs en (para)medici.