Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

Inhoud

Het voorlichtingspakket ‘Geweld is niet gewoon’ bestaat uit filmpjes en een handleiding voor voorlichters. De films omvatten vijf korte scenes waarin acteurs op non-verbale wijze steeds een andere vorm van gender gerelateerd geweld tonen. Naast eergerelateerd geweld zijn dat huiselijk geweld, seksuele intimidatie, gedwongen prostitutie en discriminatie tegen homoseksuelen.

Ieder fragment sluit af met een animatie over wat wel en niet mag volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Als laatste deel biedt de animatie ‘Ken uw recht - zoek hulp’ informatie over hulpmogelijkheden in Nederland.

De handleiding bij de films biedt de voorlichter per getoonde geweldsvorm extra informatie voor de doelgroep, enkele tips en hulpmogelijkheden en de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook bevat het per scene suggesties voor de nabespreking. 

In 2017 zijn kleine aanpassingen verricht: de verwijzingen naar organisaties zijn aangepast en en er zijn filmpjes van de dvd op You Tube gezet. De oude meertalige folders zijn verouderd en niet meer in gebruik.

Doel

Informatie bieden aan asielzoekers en vluchtelingen over hun rechten en hulpmogelijkheden in Nederland, als (potentieel) slachtoffer, pleger of getuige van gender gerelateerd geweld.

Doelgroep

Asielzoekers in de centrale opvang, het materiaal is ook geschikt voor vluchtelingen en andere nieuwkomers.