Afwegingskader KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Dit nieuwe afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met vijf afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Stap 5

Vanaf 1 juli 2018 geldt dit afwegingskader bij de verplichte KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit afwegingskader wijzigt stap 5 van het voormalige KNMG-stappenplan bij de KNMG-meldcode. Per 1 januari 2019 zal dit afwegingskader worden opgenomen in de verbeterde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die vanaf 2019 van kracht wordt.