Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld KNOV

Publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen dienen een afwegingskader op te stellen. De verloskundigen vormen een beroepsgroep die daaronder valt; deze heeft daarmee de plicht te werken met het afwegingskader in samenhang met de eerder opgestelde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2013.

Dit afwegingskader ondersteunt een verloskundige met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij: het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens beslissen of het zelf bieden/organiseren van hulp (óók) mogelijk is.