Afwegingskader Meldcode Onderwijs en leerplicht

Document van en voor het onderwijsveld.

Deze uitwerking van het afwegingskader binnen de Meldcode is geldig voor het gehele onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs.  Een aantal spilfiguren kan een rol spelen: intern begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs, studieloopbaanbegeleider in het MBO, decaan en psycholoog in het hoger onderwijs en anderen. Het afwegingskader is ook van toepassing op leerplichtambtenaren en medewerkers RMC.

Aandachtsfunctionaris

In de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een aandachtsfunctionaris verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt. Voor leerplicht/RMC is het aan te bevelen een aandachtsfunctionaris aan te stellen in het sociaal domein.