Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang

Afwegingskader van de sector kinderopvang behorende bij de Meldcode.

Dit document bevat de meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Het document is opgesteld door BOinK, in samenwerking met aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang.