Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

Bij de multidisciplinaire aanpak (MDA++) gaat het om een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie.

MDA++

Per casus wordt het MDA++ team samengesteld, met professionals uit verschillende instanties. Met een vaste contactpersoon voor het hele gezin (en de eventuele ex-partner), die uitlegt wat er gebeurt, die alle hulp organiseert en op elkaar afstemt. Dit alles volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Een belangrijk accent bij deze aanpak is dat gezinsleden vanaf het eerste moment meepraten over de aanpak.

Regionale aanpak

De multidisciplinaire aanpak++ wordt regionaal opgepakt. Wethouders stemden in met het voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis, dat in samenwerking met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut werd opgesteld. Hilde Bakker, projectleider van Movisie, legt in een artikel uit wat de multidisciplinaire aanpak inhoudt en hoe gemeenten hiermee aan de slag gaan.