Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Beschrijving van het werkproces zoals dat door de 26 Veilig-Thuisorganisaties met ingang van 1 januari 2019 wordt gehanteerd.

Baeten, P., m.m.v. Beurden, M. van, Haxe, I., Janssen, L., Mourits, E. & Hille Ris Lambers, N. (2019). Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019. Utrecht: Landelijk netwerk Veilig Thuis.

Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. De richtlijnen gelden voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze bieden ruimte om zorgvuldig te handelen in situaties waar de bemoeienis van Veilig Thuis gepaard kan gaan met onveiligheid voor de directbetrokkenen of voor medewerkers van Veilig Thuis.

Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met Veilig Thuis biedt dit protocol het voordeel dat alle medewerkers van Veilig Thuis eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Het protocol geeft hun dus inzicht in wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten, hoe zij worden geïnformeerd en wat hun rechten zijn.

Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol inzicht hoe de samenwerking tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt.