PROTECT

Project voor migranten die seksueel en gender-gebaseerd geweld hebben overleefd.

Seksueel en gender-gebaseerd geweld kan bestaan uit lichamelijk of psychisch geweld. Het kan de vorm aannemen van huiselijk geweld, seksuele intimidatie, sociale uitsluiting en mensenhandel. Vrouwen en mannen, jongens en meisjes, en LHBTI’ers kunnen hier het slachtoffer van worden. De meerderheid van de slachtoffers is echter vrouw.

PROTECT wil bijdragen aan het voorkomen van seksueel en gender-gebaseerd geweld tegen migranten en aan de versterking van de hulp aan slachtoffers. Daarbij wil het project inspelen op de behoeften van de migranten zelf.

Hiertoe worden onder meer ambassadeurs met een migrantenachtergrond opgeleid om migrantengemeenschappen te informeren over SGBV en de preventie ervan. Ook worden de Centra Seksueel Geweld getraind op het gebied van de specifieke kwetsbaarheid van migrantengroepen.

Daarbij hoort het herkennen van de patronen van geweld waar migranten, vluchtelingen en asielzoekers zich mee geconfronteerd zien gedurende de migratie en tijdens het verblijf in Nederland. Ook culturele aspecten betreffende SGBV komen in de training aan bod.

Visie

Dit project, dat loopt van oktober 2018 tot maart 2020, wil bijdragen aan het voorkomen van seksueel en gender-gebaseerd geweld tegen migranten en aan de versterking van de hulp aan slachtoffers. In heel Europa worden ervaringen met betrekking tot de aanpak van SGBV in migrantengemeenschappen verzameld. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse context.

Doel

Doel van het project is:

  • Het afstemmen van de dienstverlening aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers;
  • Het vergroten van de expertise op het gebied van SGBV van professionals die met deze groepen werken, bijvoorbeeld in regionale Centra Seksueel Geweld.
  • Meer bekendheid geven aan seksueel en gender-gebaseerd geweld in migrantengemeenschappen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vluchtelingen, migranten en asielzoekers.

Samenwerkingspartners

PROTECT wordt uitgevoerd in 12 Europese landen: België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Slovenië en Spanje.
In Nederland werken de volgende partijen samen: International Organization for Migration IOM, ARQ Psychotrauma Expert Groep, Rutgers en Pharos.

Meer informatie

Contactpersoon: Mia McKenzie
IOMthehague@iom.int
of kijk op de website van IOM Nederland